Spørgsmål og svar

Tilbage
Søgeord:  

Kan jeg sende annoncering, information, nyhedsbreve etc. via e-mail?
Ja, men bare under visse bestemte forutsetninger, for at undgå, at e-mailen bliver klassificeret som såkaldt "spam", og for at undgå, at vores servere bliver overbelastet.

Domæneshop tillader ikke utsendelse af spam i nogle form, og kunder som byder dette forbudet vil blive sagt op og vil blive nødt til at finde sig en anden udbyder.


1. Juridiske krav

a) Norsk lov

I følge norsk lov er det forbudt, uden modtagers forudgående samtykke, at sende markedsføringshenvendelser på e-mail til fysiske personer (Markedsføringsloven §15), og det foreligger også en opplysningsplikt (Ehandelsloven §9).

b) Domæneshops tjenestevilkår

Domæneshops betingelser for brug af tjenester er enda lidt strengere end dette, og tillader heller ikke e-mailutsendelse til andre adresser (inkl. firmapost) uden forudgående samtykke.

Vejledninger

Forbrugerombudet har lavet en vejledning for e-mail markedsføring, og den største spamfilterudbyderen Spamhaus har en tydelig vejledning på engelsk.

Oppsummering

Kort oppsummeret så må du kun sende ud e-mail med reklame, information, nyhedsbrev, o.l. til:

  • dine eksisterende kunder
  • modtagere som eksplisit har bedt om at få reklame/information på e-mail fra dig

Hos Domæneshop gælder altså disse kravene uafhængig af om modtagers e-mail adresse er en personlig adresse (fysisk person) eller en upersonlig adresse (firmapost o.l.).

Vi anbefaler, at alle påmældinger logges, i tilfælde det kommer klager. Det bør mindst logges kilde/metode for påmælding, dato- og klokkeslet og evt IP-adresse benyttet for hver enkelt påmælding.

Utsending af e-mail reklame til adresselister indhentet fra andre, f.ex. køb af adresselister, er ikke tillat.


2. Tekniske krav

Rigtig e-mailtjener

Utsendelse af så information, markedsføring, nyhedsbrev o.l. skal ikke foregå via smtp.domeneshop.no eller webmail.domaeneshop.dk, dette er e-mailtjenere for personlig brug. Dette skal gøres via den lokale e-mailtjeneren (SMTP) for tjenesten som står for utsendelsen.

Hvis du sender dette fra et kontor eller hjemmenettverk, brug den aktuelle internettudbyderens e-mailtjeneste (men altså ikke smtp.domeneshop.no eller webmail.domaeneshop.dk). Hvis du sender dette fra en webserver, brug webserverens e-mailtjener.

Avsender

Avsender skal være en e-mail adresse tilhørende domæne som har e-mailtjeneste hos os.

Lavt tempo

Masseutsendelse af e-mail fra webserver hos os skal foregå i lavt tempo, så ikke e-mailtjenester bliver overbelastet, og unødige forsinkelser oppstår. Mange tusind kunder skal bruge samme e-mailtjenester, og derfor må ikke sådanne utsendelser foregå umiddelbart, men skal fordeles over tid.

Se her for info om tekniske begrænsninger for utsendingstempo fra webhotel.


Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om os · Vilkår · Fortrolighedspolitik