Spørgsmål og svar

Tilbage
Søgeord:  

Hvordan kan jeg se PHP-fejl og fejlsøge PHP-kode?

Dette punktet i vores spørgsmål og svar er beregnet på brugere som ønsker at fejlsøge fejl i sin PHP-programvare, der for eksempel Wordpress eller Joomla.

Vi gør oppmerksom på, at vi dessverre ikke må give kundestøtte til så fejlsøging/programmering.

PHP har en del indebygde mekanismer som gør det mulig at debugge fejl, her er nogle tips for at komme igang.


Aktivere visning af PHP-fejlmældinger

Kunder har anledning til at aktivere PHP-fejlmældinger, der vises direkte i netlæser, hvis mulig.

Dette må aktiveres i kontrolpanelet:

  1. Log på i kontrolpanelet med din brugerkonto.
  2. Klik på Mine domæner
  3. Klik på det aktuelle domænet
  4. Klik på Webhotel på topen af siden
  5. Klik på Se på/Ændre til højre for PHP
  6. Marker boksen bag Vis PHP-fejlmældinger
  7. Gem med Ændre

Alternativt må fejlmældinger aktiveres via en fil på webhotellet. Opret en fil med navnet .user.ini i rotmappen for dit webhotel (som regel www-mappen), med følgende indhold:

display_errors = On
display_startup_errors = On

Det må tag indtil 10 minutter før ændringerne du gør her trer i kraft.

Eventuelle fejlmældinger fra PHP vil da vises direkte i netlæseren ved besøg på websidene. Fejlmældingen må ofte bruges til at identificere hvor problemet ligger, f.ex. en Wordpress-plugin eller lignende.

OBS: Husk at deaktivere fejlmældinger (eller slette filen .user.ini). Dette er funktionalitet som bare skal bruges for testing og fejlsøging, da det må avsløre hemmeligheder om din nettside, der f.ex. adgangskode brugt til databasen.


Aktivere logning af fejlmældinger til fil

Du har ikke tilgang til webserverens egen fejllog, men må konfigurere PHP til at logge sine fejl for dig. Se også vores oversigt over vanlige fejlsituationer, den må spare dig for en del arbejd.

Detaljert information om fejllogning i PHP finder du i PHPs brugerdokumentation for fejlfunktioner.

Vi tillader også kunder at gøre nogle konfigurationsændringer via .user.ini, error-logning skal være blandt det som går an at stille ind der, f.ex. så (husk at bytte ud /home/1/m/mittnavn med dit hjemmeområdes navn):

error_log = /home/1/m/mittnavn/php-error.log

Dit hjemmeområdes navn finder du i kontrolpanelet for det aktuelle domænet under fanen WebhotelWebhotel tilgængelig via

Logning af denne typen må gøre PHP lidt tregere, og vær obs på, at det må fylde op pladsen på webhotellet om du ikke skrur den af eller fjerner filen regelmæssig.

PHP har også funktionalitet for at logge fejl direkte til fejllog fra forskellige steder i koden.

Vi anbefaler her at logge til en specifik fil for at undgå forvirring med error-logningen konfigurert i .user.ini.


WordPress-specifik debugning

I WordPress er det også mulig at skru på egen debugning i wp-config.php:

/**
 * For udviklere: WordPress-fejlsøgingstilstand.
 *
 * Set denne til "true" for at aktivere visning af mældinger under udvikling.
 * Det er stærkt anbefalt, at indstikks- og tema-udviklere bruger WP_DEBUG
 * i deres udviklermiljøer.
 */
define('WP_DEBUG', false);

Ændre false til true for at få vist fejlmældinger.


Testing på vores login-server

Som kunde med Webhotel Medium eller større har du også tilgang til Unix shell på vores login-server. Der må du test-køre dine PHP-programmer fra kommandolinien, og se hvad de gør. Vær varsom så du ikke bruger for meget ressourcer, login-serveren bruges af mange andre.


Se også:

© 2022 Domeneshop AS · Om os · Vilkår · Fortrolighedspolitik