Spørgsmål og svar

Tilbage
Søgeord:  

Hvordan opretter jeg en kontakt- eller feedbackformular?

Alternativ 1: Vores standardskema

Hvis du ønsker et kontakt- eller tilbakemældingsskema på dine websider, så besøgende må sende dig tilbakemælding på e-mail, så må du bruge vores standard CGI-script for dette.

Dette forutsetter at du har lidt kundskab om HTML-kode.

Lag et html-skema (<FORM>), og set action="http://www.domaeneshop.dk/cgi-bin/mailto.cgi" accept-charset="ISO-8859-1". Læg ind hidden-felter med verdier for "_to", "_from", "_subject" og "_resulturl" inde i html-skemaet. Alle input-felter som ikke begynder med underscore, bliver sendt som en del af selve e-mail tilbakemældingen.

Eksempel:

<form method="POST" action="http://www.domaeneshop.dk/cgi-bin/mailto.cgi" accept-charset="ISO-8859-1">
<input type="hidden" name="_to" value="dittnavn@dittdomæne.no">
<input type="hidden" name="_from" value="feedback@dittdomæne.no">
<input type="hidden" name="_subject" value="Tilbakemælding">
<input type="hidden" name="_resulturl"
value="http://www.domaeneshop.dk/eksempler/kvittering.html">
...
<input type="text" name="Felt1" value="Skriv ind dit spørgsmål">
<input type="checkbox" name="Felt2" value="Ja">
<input type="radio" name="Felt3" value="1">
<input type="radio" name="Felt3" value="2">
...
<input type="submit" value="Send">
</form>

Derefter logger du ind i kontrolpanelet og registrerer e-mail adressen du har angivet i "_to"-feltet som en gyldig modtageradresse for tilbakemældingsskemaet. (Klik på "Administrere webhotel", og derefter på "Se på/ændre" til højre for "Tilbakemældingsskema".)


Alternativ 2: Lave skemaet selv

Hvis du har Webhotel Medium eller større, så har du mulighed for at lave egne PHP- eller CGI-scripts. Dette er egnet kun for erfarne brugere som også må lidt programmering.

Eksempelkode i PHP følger nedenfor. Her har vi antat at input-feltene fra HTML-skemaet (dette lager du selv!) heder "name" (navnet på indsender), "email" (e-mail adressen til indsender) og "message" (mældingen indsender skrev). Scriptet tillader dig ikke at klikke på "reply"/"svar" for at sende svar på henvendelsen direkte til den påståtte avsenderen. Det er vigtig at du ikke lar skemaet fylde ud noget som har noget med avsender eller modtager at gøre, og at begge disse adressene er under din kontrol.

<?php
// Hent verdiene fra skemaet
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$message = $_POST['message'];

// Tjek ugyldige tegn i navn og e-mail adresse.
// Godta visse europejske specialbogstaver.
// Hindre mældinger længere end 500 tegn.
// Dette gør det besværlig at spamme via tilbakemældingsskemaet.

if(præg_match("#^[-a-zA-Z0-9éèÉÈäöæøåÄÖÆØÅ._ ]+$#",$name) AND
  præg_match("#^[-a-zA-Z0-9.@+!=()_:]+$#",$email) AND
  strlen($message) < 500) {

 if (mail("dittnavn@dittdomæne.no", // din e-mail adresse
      "Tilbakemælding fra hjemmesiden", // emne
      "Mælding fra $name <$email>:\n\n$message", // mældingsteksten
      "From: Tilbakemældingsskema <dittnavn@dittdomæne.no>" // avsender
     )) {
?>

<p>Mældingen er sendt.</p>

<?php
 } else {
?>

<p>Klarte ikke at sende mældingen via e-mail,
venligst tag kontakt via telefon eller brev.</p>

<?php
} else {
?>

<p>Ugyldig forespørsel. Forsøget har blevet logget.
OBS: navn må ikke indeholde andre tegn end: <code>-a-z0-9éèäöæøå._</code>,
e-mail adresse kun <code>-a-zA-Z0-9.@+!=()_:</code>,
og mældingen får ikke være længere end 500 tegn.</p>
<p>Invalid request. The attempt has been logged.</p>

<?php
 # Her må du kode en rutine som logger forsøget på at gå rundt systemet!
}
?>

© 2022 Domeneshop AS · Om os · Vilkår · Fortrolighedspolitik