Spørgsmål og svar

Tilbage
Søgeord:  

Problemer med at modtage e-post

Husk at du må tjekke om din e-mail konto fungerer ved at gå ind på vores webmail-tjeneste (webmail.domaeneshop.dk)


Internettaksess

Tjek at du faktisk er koblet op mod Internet (f.ex. at du må læse nettaviser som www.aftenposten.no og www.dagbladet.no) før du prøver at fejlsøge videre.

Fejl indstillinger

Indstillingene i e-mail programmet dit må være fejl. Dobbelttjek at du har fulgt opsætninget for dit e-postprogram her. Nogle e-mail programmer (bl.a. Outlook) må ændre indstillinger som tidligere har fungeret til noget som ikke fungerer hvis du kører en Windows Update eller andre opdateringer. Husk at brugernavnet ikke er det samme som e-postadressen. Hvis domænenavnet dit er mittnavn.no, vil brugernavnet typisk være mittnavn1 eller mittnavn2. Vi anbefaler at du bruger port 993 for IMAP og port 995 for POP3. I begge tilfeller bør SSL kryptering bruges.

Eksempler på opsætning i vanlige e-postprogrammer:

Fejlkonfigurert konto

E-mail må være forkert konfigurert på www.domaeneshop.dk. Log på www.domaeneshop.dk med dit brugernavn og adgangskode og dobbelttjek at e-mail opsætninget for det aktuelle domænet er korrekt konfigurert. På venstre side skal det stå e-mail adressen (f.ex. mig@mittnavn.no) og på højre side skal det stå e-mail kontoen som mældingene skal gå til (f.ex. mittnavn1) eller en ekstern e-mail adresse (f.ex. mittnavn@home.no) hvis e-mailen din bliver videresendt.

IMAP-serveren svarer ikke og det oppstår "timeout"

IMAP-tilkoblingen må være hindret af brannmur på din PC/Mac, eller hvis du er på kontor-netværk, i kontorets brannmur.

Tjek brannmurindstillinger.

IMAP-serveren kobler fra og giver fejlmælding: [UNAVAILABLE] Maximum number of connections from user+IP exceeded (mail_max_userip_connections=10)

Ikke alle e-mailprogrammer viser denne fejlmældingen korrekt.

IMAP-serveren har en grænse på 10 samtidige forbindelser fra en og samme IP-adresse per bruger. Hvis du sitter på et kontor hvor mange PCer deler samme internet-forbindelse og flere læser e-mail med samme brugernavn gennem imap.domeneshop.no, så deler I altså på disse 10 forbindelsene.

Husk at et e-mailprogram må bruge flere samtidige forbindelser, f.ex. ved abonnement på synkronisering/overvågning af mapper. Så synkronisering/overvågning bør skrus af. Problemer må også oppstå hvis flere brugere som kobler til samme konto tjekker e-mail for hyppig, prøv at sætte intervallet til 5 minutter eller længere.

Bane til rotmappe/root folder

På vores IMAP-server skal "Root folder path" / "IMAP path prefix" (Thunderbird: "IMAP Server Directory") være sat til "" (tomt). Se vores spørgsmål og svar for opsætning af dit e-mail program for hvordan dette gøres.

Fuld e-mail konto

E-mail kontoen er fuld. Du må gå ind via webmail for at tjekke status og rydde op.

Brannmur/Antivirus

Hvis du har installeret en brannmur eller et antivirus-program (f.ex. Norton Internet Security), så må disse programmene plutselig finde på at blokkere så du ikke får læst e-mailen din. Prøv at skru af brannmuren eller antivirus-funktionen og derefter hente e-mail på nyt.

Nyregistrert eller nylig flyttet domæne

Domænet er netop registreret eller flyttet. Det må tag 24-48 timer før alle navneservere på Internet har fået med sig at domænet er registreret eller flyttet, og dermed at e-mailen vil fungere rigtig. Vent 24 timer og prøv igen.

Specialtegn

Hvis du har et domænenavn med æ, ø og å eller andre specialtegn (såkaldt IDN), men e-mail programmet til avsenderen ikke støtter dette, må du få problemer. Se nærmere forklaring her.

Deaktiveret domæne

Hvis domænet er deaktiveret vil e-mail blive avvist, og avsender vil få en fejlmælding. E-mail vil normalt fungere dagen efter at betaling er registreret modtaget via BBS.

Forsinket e-mail leveranse

Mældingen er bare forsinket. Det er ingen måde at garantere leveringstidspunkt for e-mail, og selv om e-mail vanligvis leveres i løbet af få minutter, så må det i sjeldne tilfeller tag flere timer, af og til dage, før e-mailen kommer frem. Hvis det tar mere end 4 timer, er det imidlertid vanlig at avsender får en autogenerert mælding tilbage om at e-mailen er blevet forsinket og vil blive forsøgt leveret senere.

Se også:

© 2022 Domeneshop AS · Om os · Vilkår · Fortrolighedspolitik